Montaż paneli fotowoltaicznych w Polsce: Zagrożenia i brak regulacji

Coraz częstsze instalacje paneli fotowoltaicznych w Polsce stanowią korzystną alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii, jednakże brak precyzyjnych przepisów dotyczących ich montażu może prowadzić do poważnych zagrożeń, w tym ryzyka pożaru.

Badania przeprowadzone przez norweskich naukowców wykazują, że aż 90% instalacji w Polsce jest montowanych w sposób nieprawidłowy, często bezpośrednio na blachach trapezowych, co może prowadzić do przyspieszonego rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru.

Brak regulacji a ryzyko pożaru

W Polsce brakuje precyzyjnych przepisów regulujących montaż paneli fotowoltaicznych, co powoduje, że instalacje są często montowane w sposób niezgodny z zaleceniami producentów. Odległość paneli od powierzchni dachu ma kluczowe znaczenie dla ryzyka pożarowego – zbyt mała odległość może prowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Brak regulacji sprawia, że instalatorzy nie są zobowiązani do przestrzegania zaleceń producentów, co zwiększa ryzyko pożaru.

Wnioski i rekomendacje

W obliczu tych zagrożeń konieczne jest opracowanie precyzyjnych przepisów regulujących montaż paneli fotowoltaicznych. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i minimalizować ryzyko pożarów. Ważne jest również inwestowanie w badania naukowe mające na celu lepsze zrozumienie dynamiki pożarów w instalacjach fotowoltaicznych oraz opracowanie skutecznych strategii zapobiegania im.

Warto zatem podjąć działania mające na celu uregulowanie kwestii montażu paneli fotowoltaicznych w Polsce, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz ograniczyć ryzyko pożarów.