Straż Graniczna odkryła ukrytych cudzoziemców w pojemnikach na mięso

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej (SG) w Zakopanem przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednym z przedsiębiorstw z powiatu chrzanowskiego, zajmujących się przetwórstwem mięsnym. Kontrola ta jednak zakończyła się nietypowym odkryciem.

Zakopiańscy strażnicy graniczni podczas przeglądu na hali obróbki mięsa natknęli się na siedmioro cudzoziemców – pięcioro Kolumbijczyków oraz dwoje Nepalczyków, którzy ukryli się w pojemnikach zamiast mięsa. Okazało się, że cudzoziemcy nie posiadali żadnych zezwoleń uprawniających ich do legalnego wykonywania pracy. Podczas kontroli przedstawili jedynie paszporty, tłumacząc, że schowali się w pojemnikach, by uniknąć wykrycia podczas kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli trzech obywateli Kolumbii oraz Nepalka otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem wjazdu do strefy Schengen na okres 1 roku. Wobec pozostałej trójki nielegalnie pracujących obcokrajowców prowadzone są dalsze czynności.

Właściciel przedsiębiorstwa również będzie pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatrudnianie cudzoziemców wbrew przepisom grozi przedsiębiorcy karą grzywny od 1 000 do 30 000 złotych.