Larwy owadów w mrożonych jeżynach z Serbii! Inspektorat ostrzega i wycofuje produkt z rynku

Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Lublinie poinformował o wykryciu larw owadów w partii mrożonych jeżyn sprowadzanych z Serbii.

W związku z tym zdarzeniem IJHARS podjął natychmiastowe działania mające na celu ochronę zdrowia konsumentów.

Naruszenie standardów bezpieczeństwa podczas rutynowej kontroli

Podczas rutynowej kontroli jakości, inspektorzy IJHARS natrafili na niepokojące znalezisko w partii mrożonych jeżyn o wadze ponad 20 ton, sprowadzanych z Serbii. W owocach odkryto larwy owadów, co stanowiło rażące naruszenie standardów bezpieczeństwa żywności.

Natychmiastowa reakcja inspektoratu: zakaz wprowadzania do obrotu

W obliczu potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, IJHARS podjął szybką interwencję. Wydano decyzję o natychmiastowym zakazie wprowadzania do obrotu skażonych jeżyn na terenie Polski. Celem tego działania było uniemożliwienie dostępu tego produktu do konsumentów i zminimalizowanie ryzyka zdrowotnego.

Bezpieczeństwo konsumentów priorytetem

Przedstawiciele IJHARS podkreślają, że bezpieczeństwo konsumentów jest ich głównym priorytetem. Obecność larw owadów w żywności stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego też konieczne było podjęcie szybkich i skutecznych działań. Dzięki czujności inspektorów udało się wyeliminować z rynku potencjalnie niebezpieczny produkt.

Ostrzeżenie dla konsumentów

IJHARS apeluje do konsumentów o ostrożność i zwracanie uwagi na pochodzenie i jakość kupowanych mrożonych jeżyn. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w produkcie, należy skontaktować się z IJHARS lub innym organem nadzoru nad jakością żywności.

Ważność stałych kontroli jakości żywności

Odkrycie larw w mrożonych jeżynach z Serbii po raz kolejny udowadnia, jak ważne są stałe kontrole jakości importowanej żywności. Działania IJHARS w tej sprawie pozwoliły zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla zdrowia konsumentów, co podkreśla wagę systematycznych inspekcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa spożywanej żywności.

Źródła:

  • Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)