Implementacja dyrektywy ETS2: wyzwania dla Polski w obliczu wzrostu cen węgla i paliw samochodowych

Planowane wprowadzenie unijnej dyrektywy ekologicznej stawia Polskę przed nowymi wyzwaniami związanymi z podwyżką cen węgla i paliw samochodowych.

Według prognoz, ceny węgla mogą wzrosnąć nawet o 50 proc., a ceny paliw samochodowych o 50 groszy na litr, co może przyczynić się do podwyżek w wielu sektorach gospodarki.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje przedstawić projekt ustawy implementującej dyrektywę do czerwca bieżącego roku, ale szczegóły dotyczące fiskalnych aspektów przyszłej ustawy pozostają jeszcze nieujawnione. Dyrektywa daje państwom członkowskim dwie opcje wdrożenia, a ich celem jest wspieranie działań mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Jednakże, jak podkreśla Polska Izba Paliw Płynnych, nowe obciążenia mogą okazać się dotkliwe dla sektora. Prof. dr hab. Konrad Raczkowski z Instytutu Ekonomii i Finansów UKSW już wcześniej ostrzegał, że wprowadzenie systemu ETS2 może przynieść trwałe zmniejszenie dochodów rozporządzalnych w gospodarstwach domowych, a nowe regulacje mogą doprowadzić do migracji przedsiębiorstw poza Unię Europejską.

Dyrektywa ETS2 to nowy system handlu emisjami, którego celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla z budynków, transportu drogowego i innych sektorów przemysłu. System ma być w pełni operacyjny w 2027 roku i opiera się na zasadzie „cap and trade”, co oznacza, że dostawcy paliw będą zobowiązani do monitorowania i zgłaszania swoich emisji.