Ukraiński kierowca ciężarówki złamał przepisy: Nałożone grzywny przekraczają łącznie 40 tysięcy złotych

Podczas rutynowej kontroli drogowej na drodze ekspresowej S-17 koło Garwolina, inspektorzy transportu z Radomia natknęli się na serię poważnych naruszeń przepisów dokonanych przez ukraińskiego kierowcę ciężarówki przewożącego kukurydzę na Litwę.

Kierowca podróżujący z ładunkiem ziarna kukurydzy z Ukrainy do Litwy został zatrzymany przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) z Radomia. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych okazało się, że kierowca dopuścił się aż 23 naruszeń norm dotyczących czasu jazdy, pracy, przerw oraz odpoczynków w ciągu 29 dni podlegających kontroli.

Inspektorzy nałożyli na ukraińskiego kierowcę grzywny karnym, których łączna kwota przekroczyła 10,5 tysiąca złotych. Mężczyzna uregulował wymaganą kwotę podczas kontroli drogowej. Niemniej jednak, wobec zidentyfikowanych naruszeń, wszczęto również postępowanie administracyjne przeciwko ukraińskiemu przewoźnikowi. Inspektorzy obliczyli łączną karę na kwotę 29,6 tysiąca złotych, jednakże ze względu na ograniczenia przewidziane prawem, maksymalna kara dla przewoźnika wynosi 12 tysięcy złotych.

Wszystkie dokumenty dotyczące przypadku zostały przekierowane na wyznaczony, strzeżony parking, gdzie pozostaną do czasu wpłacenia kaucji na poczet ewentualnych przyszłych kar administracyjnych. Działania ITD w Radomiu mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów drogowych oraz bezpieczeństwa na drogach.