Ukrainka próbowała przemycić do Polski prawie 83 tysiące euro! Pieniądze ukryła w walizce.

Funkcjonariusze z Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl-Medyka (woj. podkarpackie) ujawnili nielegalny przewóz prawie 83 tysiące euro i 1,4 tysiąca dolarów.

Pieniądze były ukryte w walizce. Zgodnie z przepisami, przewóz kwoty równowartości lub przekraczającej 10 tysięcy euro przez granicę wymaga zgłoszenia.

Podczas kontroli pasażerów pociągu wjeżdżającego do Polski z Ukrainy celnicy odkryli gotówkę. Przewożącą ją osobą była obywatelka Ukrainy.

„W bagażu kobiety znaleziono prawie 83 tysiące euro oraz 1,4 tysiąca dolarów amerykańskich” – powiedziała podkom. Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Zgodnie z przepisami, kobieta była zobowiązana zgłosić posiadanie takiej ilości gotówki. Przepisy te dotyczą wszystkich osób, które przekraczają granicę z kwotą równą lub przewyższającą 10 tysięcy euro.

„Przeciwko podróżnej wszczęto postępowanie karne skarbowe” – dodała rzecznik Izby Administracji Skarbowej.

Od początku roku funkcjonariusze Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl-Medyka wykryli 29 przypadków nielegalnego przewozu gotówki w różnych walutach, o równowartości ponad 660 tys. euro. Suma nałożonych mandatów wyniosła 265 tys. złotych.

Przypominamy!

Przewóz kwoty równowartości lub przekraczającej 10 tysięcy euro przez granicę wymaga zgłoszenia. Należy to zrobić w pisemnym zgłoszeniu celnikom przy wjeździe na terytorium Polski. Niezgłoszenie przewozu gotówki powyżej 10 tys. euro może skutkować nałożeniem sankcji karnych.

Więcej informacji: