Poczta Polska planuje radykalną restrukturyzację: groźba redukcji zatrudnienia i pogorszenia usług

Poczta Polska stoi przed wyzwaniem radykalnej restrukturyzacji, która może doprowadzić do istotnych zmian w funkcjonowaniu placówek pocztowych oraz znacznego zmniejszenia zatrudnienia.

Według informacji przekazanych przez czwartkową edycję Rzeczpospolitej, spółka planuje ograniczyć liczbę otwartych okienek oraz skrócić czas pracy urzędów, co może negatywnie wpłynąć na jakość świadczonych usług.

Jednym z kluczowych punktów planu restrukturyzacji jest redukcja zatrudnienia o 5 tysięcy osób w ciągu roku poprzez nieobsadzanie wakatów po pracownikach przechodzących na emeryturę lub tych, których umowy dobiegają końca. Związki zawodowe ostrzegają, że liczba zwolnień może się nawet podwoić, osiągając 10 tysięcy etatów. Dodatkowo, planowane są zwolnienia grupowe, choć ich skala nie została jeszcze ustalona.

Planowane zmiany w funkcjonowaniu placówek pocztowych zakładają także zamknięcie urzędów w soboty poza dużymi miastami i centrami handlowymi, zmniejszenie liczby okienek oraz skrócenie czasu pracy. To może prowadzić do dalszego pogorszenia jakości świadczonych usług.

Obecna sytuacja finansowa spółki wymaga podjęcia kompleksowych działań transformacyjnych. Biuro prasowe Poczty Polskiej podkreśla, że przyjęty plan finansowy i zatrudnienia to jedynie punkt wyjścia dla dalszych działań naprawczych. Pomimo to, obowiązujące dokumenty nie przewidują radykalnej redukcji etatów ani wprowadzenia programu dobrowolnych odejść.

Kurczenie się sieci placówek pocztowych od 2012 roku, wraz z malejącą liczbą etatów, może prowadzić do dalszego pogorszenia dostępności usług pocztowych. Pomimo że zarząd podejmuje kroki mające na celu poprawę efektywności, istnieje ryzyko, że wprowadzone zmiany negatywnie wpłyną na jakość świadczonych usług oraz warunki pracy pracowników.