Policja otwiera drzwi dla obcokrajowców! Ukraińcy, Gruzini i Białorusini mogą zostać policjantami!

Komenda Główna Policji (KGP) rozważa możliwość zatrudniania w polskiej policji osób, które nie posiadają polskiego obywatelstwa.

Informację tę podała stacja RMF FM, opierając się na raporcie swojego dziennikarza, Krzysztofa Zasadzi.

KGP tłumaczy, że ten krok ma dwa główne cele:

  • Pomoc w rozwiązaniu problemu zapaści kadrowej w największej służbie mundurowej w Polsce.
  • Badanie i zrozumienie uwarunkowań kulturowych migrantów, co ma pomóc w lepszej walce z przestępczością o charakterze transgranicznym.

Stacja informuje, że w kręgu zainteresowania polskiej policji są przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi i Gruzji, ale chodzi także o obywateli innych państw.

Mowa jest o zatrudnianiu zarówno na etaty w policji, jak i na kontrakty w charakterze na przykład konsultantów.

KGP podkreśla, że osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, ale chciałyby pracować w polskiej policji, musiałyby spełnić szereg wymagań, takich jak:

  • Znajomość języka polskiego
  • Nieposzlakowana przeszłość
  • Odpowiednia kondycja fizyczna i psychiczna

KGP dodaje, że trwają analizy i prace nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią zatrudnianie obcokrajowców w polskiej policji.

Decyzja KGP budzi mieszane uczucia. Niektórzy uważają, że to dobry krok, który pomoże w rozwiązaniu problemu braków kadrowych w policji. Inni obawiają się, że obcokrajowcy nie będą mieli wystarczającej znajomości polskich realiów, co może utrudniać im pracę w policji.

Czas pokaże, jak ta inicjatywa sprawdzi się w praktyce.