Lekarze z Ukrainy w Polsce: Naczelna Izba Lekarska chce zmian w przepisach!

Naczelna Izba Lekarska (NIL) apeluje o pilne zakończenie obowiązywania przepisów ułatwiających przyznawanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza osobom z Ukrainy.

Zdaniem NIL, brak wymogu znajomości języka polskiego stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.

Przepisy, które pierwotnie miały obowiązywać do 31 marca 2023 roku, zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 roku. Umożliwiają one lekarzom uchodźcom z Ukrainy uzyskanie warunkowego prawa do wykonywania zawodu bez sprawdzania znajomości języka polskiego.

Prezes NIL, Łukasz Jankowski, podkreśla, że po dwóch latach od rozpoczęcia konfliktu zbrojenia w Ukrainie, dla lekarzy uchodźców powinny obowiązywać takie same zasady jak dla innych lekarzy w Polsce, również jeśli chodzi o znajomość języka polskiego.

Przewodnicząca komisji ds. egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców, Mery Topolska-Kotulecka, uważa, że brak tego wymogu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Podkreśla, że zdarzają się sytuacje, w których lekarze z Ukrainy korzystają z Google Translate do komunikacji z pacjentami i tworzenia dokumentacji medycznej.

Jakub Kosikowski z NIL dodaje, że lekarze z Ukrainy powinni mieć pełen zakres kompetencji językowych, a ta kompetencja powinna być weryfikowana przez samorząd lekarski.

Przeciwnicy tych zmian argumentują, że lekarze z Ukrainy są w Polsce bardzo potrzebni, a wymóg znajomości języka polskiego mógłby ich zniechęcić do pracy w naszym kraju.

Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce, uważa, że lekarze z Ukrainy powinni jak najszybciej wracać do swojego kraju, ponieważ tam są teraz bardziej potrzebni. Podkreśla jednak, że w przypadku lekarzy, którzy zdecydują się na dłuższy pobyt w Polsce, zasadne mogą być apele NIL w kwestii ograniczenia możliwości pracy medyków z Ukrainy lub wprowadzenia dodatkowych kryteriów, ponieważ w czasie dwóch lat osoby te mogły nauczyć się języka.

Warto również wspomnieć, że w Polsce istnieją procedury pozwalające na uzyskanie warunkowego prawa do wykonywania zawodu lekarza bez znajomości języka polskiego. Dotyczy to jednak tylko lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje w Polsce lub w innych krajach Unii Europejskiej.

Sytuacja jest skomplikowana i wymaga dogłębnego rozważenia wszystkich aspektów. Należy znaleźć równowagę między zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentom a wsparciem lekarzy z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną.