Stany Zjednoczone ponownie krytykowane za blokowanie wniosku Palestyny o członkostwo w ONZ

Decyzja USA o ponownym zawetowaniu wniosku Palestyny o pełne członkostwo w ONZ spotkała się z ostrą krytyką ze strony Autonomii Palestyńskiej.

Palestyński przywódca Mahmud Abbas nazwał tę decyzję „rażącą agresją” i oskarżył Stany Zjednoczone o zachęcanie do kontynuowania wojny i ludobójstwa przeciwko palestyńskiemu narodowi.

Wielka Brytania i Szwajcaria wstrzymały się od głosu, a pozostali członkowie Rady Bezpieczeństwa opowiedzieli się za przyjęciem Palestyny do ONZ.

Odrzucenie wniosku przez USA zostało uznane za krok popychający region Bliskiego Wschodu coraz bliżej „przepaści”.