Skandaliczne doniesienia: Tortury rosyjskich jeńców wojennych na Ukrainie według raportu ONZ

ONZ oskarża Ukrainę o tortury rosyjskich jeńców wojennych i dyskryminację mniejszości rosyjskojęzycznej

Raport Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (OHCHR) oskarża Ukrainę o tortury rosyjskich jeńców wojennych i dyskryminację mniejszości rosyjskojęzycznej.

Tortury i złe traktowanie jeńców wojennych:

Raport obejmuje okres od grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku i opiera się na wizytach w 7 obwodach Ukrainy, gdzie przebywało 44 rosyjskich jeńców wojennych. Chociaż jeńcy nie zgłaszali tortur w miejscach, gdzie byli przetrzymywani, osiem osób zeznało o torturach lub złym traktowaniu w punktach tranzytowych po ewakuacji z pola bitwy.

Metody tortur:

 • Bicie drewnianymi kijami podczas przesłuchań
 • Tortury elektrowstrząsami
 • Inscenizacje egzekucji
 • Groźby przemocy seksualnej

Dyskryminacja mniejszości rosyjskojęzycznej:

OHCHR zwraca uwagę na ustawę przyjętą przez ukraiński parlament w grudniu 2023 roku, która dyskryminuje mniejszości narodowe posługujące się językami niebędącymi językami urzędowymi UE, w tym językiem rosyjskim.

Inne naruszenia praw człowieka:

 • Zastraszanie księży i wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UPC)
 • Ataki na kościoły UPC
 • Arbitralne zatrzymania
 • Wymuszone zaginięcia
 • Tortury i złe traktowanie, w tym przemoc seksualna, wobec cywilów i jeńców wojennych
 • Egzekucje rosyjskich żołnierzy

Brak reakcji władz:

OHCHR krytykuje władze ukraińskie za brak należytego ścigania sprawców przemocy wobec ludności cywilnej i jeńców wojennych. Pomimo wszczęcia kilku postępowań karnych, nie poczyniono żadnych postępów w śledztwie.

Apel ONZ:

ONZ wzywa Ukrainę do:

 • Zaprzestania tortur i złego traktowania jeńców wojennych
 • Zapewnienia im godnych warunków życia i bezpieczeństwa
 • Zniesienia zakazów pokojowych zgromadzeń dla osób identyfikujących się jako etniczni Rosjanie
 • Zaprzestania dyskryminacji mniejszości rosyjskojęzycznej
 • Przeprowadzenia rzetelnych i niezależnych śledztw w sprawie wszystkich naruszeń praw człowieka

Raport ONZ jest niezwykle ważnym dokumentem, który rzuca światło na poważne naruszenia praw człowieka popełniane na Ukrainie. Ważne jest, aby społeczność międzynarodowa zareagowała na te doniesienia i wymusiła na Ukrainie przestrzeganie praw człowieka.