Obowiązkowa rejestracja kur i drobiu: co to oznacza dla hodowców?

W Polsce znów rozgorzała dyskusja na temat obowiązkowej rejestracji kur i drobiu.

Nowe przepisy nakładają ten obowiązek zarówno na duże fermy, jak i małe hodowle przyzagrodowe. Nawet posiadanie jednej kury wiąże się z koniecznością spełnienia tego wymogu. Co dokładnie oznaczają te zmiany i jakie konsekwencje niesie za sobą brak rejestracji?

Rozszerzenie zakresu obowiązkowej rejestracji

Aktualne przepisy wymagają rejestracji wszystkich zwierząt hodowlanych, w tym drobiu, niezależnie od skali hodowli. Oznacza to, że nawet posiadacz jednej kury musi zgłosić swoją hodowlę w systemie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. Nowe przepisy skracają termin na rejestrację do 3 miesięcy od wejścia w życie, czyli do 6 kwietnia 2023 roku.

Proponowane zmiany

Projekt nowelizacji ustawy zakłada ograniczenie obowiązku rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do podmiotów hodujących zwierzęta w celu ich sprzedaży na rynek lub pozyskania produktów zwierzęcych. Zwierzęta kopytne nadal będą podlegać obowiązkowej rejestracji niezależnie od celu ich hodowli.

Konsekwencje braku rejestracji

Brak rejestracji hodowli kur może skutkować wysokimi karami pieniężnymi, nawet do 30-krotnej wartości średniego wynagrodzenia miesięcznego. Głównym celem wprowadzenia obowiązkowej rejestracji jest eliminacja nielegalnych hodowców oraz poprawa systemu identyfikacji zwierząt w przypadku wykrycia chorób zakaźnych.

Elektroniczna książka leczenia zwierząt

W ramach proponowanych zmian termin wprowadzenia elektronicznej książki leczenia zwierząt został przesunięty do 2025 roku. Książka ta ma być jednym z modułów Systemu Informatycznego Inspekcji Weterynaryjnej IW-System. Decyzja o przesunięciu terminu wynika z opóźnień w pracach nad systemem.

Perspektywa dla hodowców kur i rolników

Zmiany w zakresie obowiązkowej rejestracji hodowli kur zapowiadają pewne ułatwienia dla hodowców, którzy utrzymują zwierzęta wyłącznie na własne potrzeby. Ograniczenie obowiązku rejestracji oraz odroczenie wprowadzenia elektronicznej książki leczenia zwierząt są istotnymi aspektami nowego projektu ustawy. Celem tych zmian jest uproszczenie regulacji i lepsze dostosowanie ich do potrzeb hodowców kur.

Stanowisko ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że prowadzone są prace nad nowymi przepisami, które uwzględnią wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku rejestracji. Niemniej jednak, obecny termin zgłoszenia hodowli do ARiMR upływa 6 kwietnia, co oznacza, że hodowcy muszą wypełnić ten obowiązek, aby uniknąć kar.

Dyskusja i szukanie równowagi

Dyskusje na temat zmian w przepisach dotyczących rejestracji hodowli kur wskazują na konieczność znalezienia równowagi pomiędzy wymogami rejestrowymi a prawami i potrzebami hodowców. Z jednej strony, ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli nad hodowlą zwierząt, z drugiej strony, nadmierne obciążenia administracyjne mogą zniechęcać do hodowli na własne potrzeby.