Zastraszany rolnik otrzymuje przesyłkę z nabojem: Apel o działanie Ministra Spraw Wewnętrznych

Hubert Ojdana, rolnik związany z protestami rolników w Polsce, który odczuwał zastraszanie ze strony Ukraińców, doniósł o otrzymaniu przesyłki zawierającej nabój do karabinu.

Incydent ten stanowi kolejny epizod w dramatycznej sytuacji, która spotkała Ojdanę po jego angażowaniu się w ujawnienie tzw. leśnego terminalu zbożowego w Dorohuszku.

W połowie lutego Hubert Ojdana znalazł się na liście „wrogów Ukrainy”, sporządzonej przez organizację Myrotworec, która ma nieoficjalne powiązania z ukraińskimi służbami. Zaczęły się wówczas gróźby wobec niego i jego najbliższych, co skłoniło go do poważnego rozważenia emigracji z Polski. Chociaż media społecznościowe sugerowały, że Ojdana został objęty ochroną państwową, ostatecznie, z powodu narastającego zagrożenia, podjął decyzję o opuszczeniu kraju wraz z rodziną.

W sobotę Hubert Ojdana zgłosił otrzymanie paczki z napisem „Hubert” w języku ukraińskim. Zaniepokojony otworzył przesyłkę, w której znalazł nabój do karabinu. Publicznie zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, apelując o podjęcie działań w związku z zaistniałą sytuacją.

Wcześniej Ojdanie przypisano udział w aktach agresji humanitarnej przeciw Ukrainie oraz działania na korzyść rosyjskiego agresora. Dodatkowo zarzucono mu prawdopodobną współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi oraz organizowanie aktów niszczenia żywności o znaczeniu strategicznym.

Sprawa Myrotworca, organizacji odpowiedzialnej za sporządzenie listy „wrogów Ukrainy”, wzbudzała kontrowersje od momentu jej założenia. Wielu znanych i szanowanych osobistości, w tym dziennikarze i politycy, znalazło się na jej „czarnej liście”, co w niektórych przypadkach prowadziło do niebezpiecznych sytuacji.

Hubert Ojdana pozostaje w trudnej sytuacji, a otrzymanie przesyłki z nabojem stanowi kolejne zagrożenie wobec jego bezpieczeństwa. Sprawa ta podkreśla pilną potrzebę skutecznych działań ze strony odpowiednich organów państwowych w celu zapewnienia ochrony obywatelom zagrożonym zastraszaniem i atakami.