Nowe przepisy dla poszukiwaczy skarbów: kontrowersje w Sejmie.

Planowane na 1 maja zmiany dotyczące poszukiwania skarbów wzbudzają gorące dyskusje w polskim Sejmie.

Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej”, zmiany te mogą zostać zaniechane. Oczekuje się, że posłowie koalicji rządzącej domagać się będą uchylenia nowych regulacji, a poszukiwacze liczą na prezydenckie weto.

Projekt ustawy o uchyleniu nowych przepisów

Na forum Sejmu pojawił się projekt ustawy, który ma na celu uchylenie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. dotyczącej zmian w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najbardziej dyskutowanym aspektem zmian jest regulacja dotycząca prowadzenia amatorskich poszukiwań zabytków.

Polityczne podziały w kontekście nowelizacji

Pod projektem ustawy o uchyleniu nowych przepisów podpisała się grupa posłów reprezentujących różne ugrupowania, m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska, Polska 2050 oraz posłowie niezrzeszeni. Ich zdaniem, nowelizacja przepisów miała na celu przede wszystkim liberalizację zasad prowadzenia poszukiwań skarbów przy użyciu nowoczesnych urządzeń technicznych i elektronicznych, zamiast zwiększenia bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego.

W praktyce zmiany te dotyczą głównie osób korzystających z detektorów metali, które poszukują pod ziemią lub pod wodą metalowych zabytków oraz broni z różnych epok historycznych. Nowe przepisy miałyby za zadanie wyłączyć te obszary spod amatorskich poszukiwań, co spotkało się z niezadowoleniem ze strony osób zajmujących się tą formą hobby.

Argumenty za uchyleniem nowych przepisów

W uzasadnieniu projektu ustawy o uchyleniu nowych przepisów, złożonego niedawno, podkreślono, że koszt wdrożenia nowelizacji z lipca 2023 roku byłby znaczący i przekraczałby biliony złotych. Dodano również, że amatorskie poszukiwania skarbów stanowią globalne zjawisko, które może wspomagać badania naukowe, jednakże powinny być one kontrolowane przez urzędy konserwatorskie, aby uniknąć szkód dla dziedzictwa kulturowego.

Dyskusja o ochronie dziedzictwa kulturowego

Dyskusja wokół nowych przepisów dotyczących poszukiwań skarbów dotyka istotnych kwestii związanych z dziedzictwem kulturowym. Rabowanie i niszczenie zabytków archeologicznych ma nieodwracalne konsekwencje dla dziedzictwa narodowego i uniemożliwia prowadzenie badań naukowych. Wprowadzenie nowych przepisów może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i zrównoważonego rozwoju form poszukiwań skarbów.

Poszukiwanie równowagi

W Polsce poszukiwania skarbów angażują setki tysięcy osób i stanowią istotny element dziedzictwa kulturowego kraju. Dyskusja w Sejmie dotycząca zmian w przepisach regulujących te działania podkreśla złożoność i znaczenie tej tematyki. Niezależnie od decyzji, jakie zostaną podjęte, kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego a możliwością prowadzenia amatorskich poszukiwań skarbów.