Sąd Najwyższy USA: Szczepionki Covid-19 nie są szczepionkami.

W historycznym orzeczeniu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że szczepionki Covid-19 nie są szczepionkami, a jedynie terapiami genowymi mRNA.

Orzeczenie to ma daleko idące konsekwencje prawne i moralne, ponieważ oznacza, że szczepionki te nie są objęte ochroną prawną przewidzianą dla szczepionek.

Sąd uznał, że szczepionki Covid-19 nie spełniają definicji szczepionki zawartej w Ustawie o produktach leczniczych i żywności (FDCA). Zgodnie z tą definicją, szczepionką jest produkt leczniczy, który „stosuje się do zapobiegania chorobie, poprzez wywołanie ustroju odporności na tę chorobę”.

Sąd stwierdził, że szczepionki Covid-19 nie zapobiegają chorobie, a jedynie łagodzą jej objawy. Ponadto, szczepionki te nie wywołują ustroju odporności na wirusa, a jedynie powodują, że organizm wytwarza przeciwciała przeciwko białku kolca wirusa.

Orzeczenie Sądu Najwyższego ma daleko idące konsekwencje prawne. Oznacza ono, że osoby, które doznały szkód w wyniku przyjęcia szczepionki Covid-19, mogą dochodzić odszkodowań od producentów tych szczepionek. Ponadto, orzeczenie to może prowadzić do ograniczenia lub zakazu stosowania szczepionek Covid-19 w niektórych krajach.

Premier Słowacji: Zgony spowodowane szczepionką Covid-19 to wina rządów

Premier Słowacji Robert Fico przekazał w parlamencie informacje o liczbie zgonów spowodowanych szczepionką Covid-19. Stwierdził, że od początku pandemii na Słowacji zmarło 21 000 osób, z czego 15 000 było zaszczepionych.

Fico oskarżył rządy o niekompetencję i ukrywanie prawdy o zagrożeniach związanych ze szczepionkami Covid-19. Stwierdził, że rządy skupiały się wyłącznie na korzyściach ekonomicznych i współpracowały z firmami farmaceutycznymi, aby nakłonić ludzi do szczepień.

Fico dodał, że ma dowody na to, że Komisja Europejska była powiązana z firmą Pfizer w związku z zakupem szczepionek Covid-19. Stwierdził, że przewodnicząca Komisji Europejskiej miała tajne SMS-y od dyrektora firmy Pfizer, w których kpił z raportu, który w momencie publikacji został całkowicie zredagowany dla posłów do Parlamentu Europejskiego.

Komentarz

Orzeczenie Sądu Najwyższego USA jest przełomowym wydarzeniem, które może mieć daleko idące konsekwencje. Oznacza ono, że szczepionki Covid-19 nie są tak bezpieczne i skuteczne, jak przedstawiano je wcześniej.

Przemówienie premiera Słowacji Roberta Fico również jest alarmujące. Podważa ono wiarygodność rządów i firm farmaceutycznych, które do tej pory były odpowiedzialne za kampanię szczepień przeciwko Covid-19.

Obie te informacje powinny skłonić do refleksji nad bezpieczeństwem i skutecznością szczepionek Covid-19.