Stan Wojenny w Teksasie: Gubernator Abbott ogłasza działania na mocy Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Dzisiaj, Gubernator Teksasu, Greg Abbott, oficjalnie ogłosił stan wojny w związku z sytuacją na granicy i rzekomą niemożnością rządu federalnego w obronie stanu.

W swoim komunikacie odwołał się do artykułu 1, sekcji 10, klauzuli 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych, który stanowi, że stany mają prawo bronić się, jeśli rząd federalny nie spełnia swojego obowiązku w tej kwestii.

W związku z ogłoszeniem stanu wojny, Gubernator Abbott wprowadził zasadę, że przepisy lokalne mają pierwszeństwo przed przepisami federalnymi w okresie obowiązywania tego przepisu. To oznacza, że organy stanowe mają teraz szersze uprawnienia w zakresie działania na obszarze Teksasu.

Dodatkowo, Teksas rozpoczął aktywną rekrutację nowych ochotników do Gwardii Narodowej w celu wzmocnienia operacji granicznej. Zaoferowano atrakcyjne warunki, w tym płacę w wysokości 55 dolarów dziennie, a także zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla ochotników.

Zastępca-Gubernatora Teksasu, Dan Patrick, ostrzegł Prezydenta Bidena przed ewentualną konfrontacją z funkcjonariuszami organów ścigania w Teksasie. Patrick wezwał Bidena do ustąpienia i pozwolenia organom stanowym na wykonanie swojej pracy, czyli ochronę granicy przed napływem migrantów. W przypadku próby interwencji w tej kwestii, polityk nazwał to „poważnym błędem” i podkreślił, że mieszkańcy Teksasu oczekują skutecznej ochrony granicy.

Decyzja Gubernatora Abbotta i jego działania spotykają się z różnymi opiniami i kontrowersjami zarówno na poziomie stanowym, jak i ogólnokrajowym. W miarę rozwijania się sytuacji, wielu obserwatorów z niecierpliwością czeka na reakcję rządu federalnego oraz ewentualne dalsze kroki podejmowane przez władze Teksasu w związku z ogłoszonym stanem wojny.