Ogólnopolski Protest Rolników: 172 Blokady w Całej Polsce.

Dziś, Polska stoi w obliczu masowego protestu rolników, zorganizowanego przez NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.

Akcję poparło wiele związków i organizacji rolniczych, z mobilizacją uczestniczących gospodarzy w 172 miejscach, obejmujących wszystkie województwa. Wszystko to w ramach Ogólnopolskiego Protestu Rolników, który przyciąga uwagę społeczeństwa od kilkunastu dni.

Główne Postulaty Rolników:

I. ZIEMIA

 • Rozdysponowanie ziemi wśród rodzinnych gospodarstw rolnych, zwracanej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 • Odejście od pomysłów ograniczania hodowli zwierząt.

II. HODOWLA

 • Ustanowienie sektora hodowli zwierząt jako strategicznego dla rozwoju gospodarki rolnej.
 • Opracowanie sektorowych planów rozwoju produkcji zwierzęcej.
 • Ułatwienia w realizacji inwestycji na obszarach wiejskich.

III. UPRAWA

 • Regulacje prawne chroniące opłacalność produkcji roślinnej.
 • Utrzymanie dopłat do paliwa rolniczego na poziomie 2 złotych.
 • Ułatwienia w sprzedaży nawozów z polskich zakładów chemicznych.

IV. PRZETWÓRSTWO

 • Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i powiązanie go z polskimi rolnikami.
 • Powrót Krajowej Grupy Spożywczej pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Wsparcie dla spółdzielczości rolników.

V. RYNKI ROLNICZE

 • Ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej od rolników i lokalnych przetwórców w sieciach handlowych.
 • Mechanizmy chroniące rolnika przed nieuczciwymi kontrahentami.

VI. ŚRODOWISKO

 • Uregulowanie kwestii odszkodowań z tytułu strat w uprawach wyrządzanych przez gatunki prawnie chronione.
 • Współpraca ze stroną rządową i kołami łowieckimi w zakresie ograniczania szkód łowieckich w rolnictwie.

Szeroka Akcja Protestacyjna:

Protest rolników obejmuje całą Polskę, z 172 blokadami na drogach głównie prowadzonymi przez samych gospodarzy. Postulaty dotyczą różnych obszarów produkcji rolnej, przetwórstwa, rynków rolniczych oraz ochrony środowiska. Rolnicy domagają się zmian w polityce rolnej, wsparcia dla sektora i ochrony ich interesów wobec zmieniających się warunków rynkowych. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw rolniczych i rozwoju wsi to kluczowe elementy postulatów rolników, którzy żądają skutecznych działań rządu na rzecz poprawy sytuacji w sektorze rolnym.