Wyczerpanie Środków w Programie “Mój Prąd” - NFOŚiGW Ogłasza Szósty Nabór.

Osiem dni przed planowanym zakończeniem przyjmowania wniosków w programie “Mój Prąd”, środki dofinansowania zostały wyczerpane, co skłoniło Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do zamknięcia piątego naboru wniosków (MP5). W planie było utrzymanie naboru do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.

Program “Mój Prąd” umożliwiał dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych, magazynu energii i systemu zarządzania energią w domu. W ramach piątej edycji programu, maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 58 tys. zł, obejmując mikroinstalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, magazyn ciepła, magazyn energii, kolektory słoneczne i system zarządzania energią (EMS).

W odpowiedzi na wyczerpanie środków, NFOŚiGW ogłosił plany uruchomienia szóstego naboru wniosków o dofinansowanie w programie “Mój Prąd”. Szczegółowe informacje na temat nowego naboru zostaną przedstawione w kolejnych komunikatach.

Zakończenie piątego naboru wywołało zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone źródła energii. Decyzja o zamknięciu naboru może wpłynąć na strategie inwestycyjne osób planujących skorzystanie z dofinansowania. Oczekuje się, że kolejne informacje od NFOŚiGW dostarczą jasności co do warunków i terminów szóstego naboru wniosków.