Inflacja w Polsce na poziomie 6,6% w listopadzie 2023 roku - Szczegóły z raportu GUS

Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w Polsce w listopadzie 2023 roku wyniosła 6,6% rok do roku, co przekraczało wcześniejsze szacunki. Pełne dane z raportu pozwalają na dogłębne zrozumienie, które kategorie produktów nadal zanotowały znaczne wzrosty cen.

Szczegółowe dane wskazują, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost cen usług wyniósł 8,6%, natomiast towarów 5,9%. W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano ogólny wzrost cen towarów i usług o 0,7%, przy wzroście cen towarów o 1,0%, a spadku cen usług o 0,1%.

Największy wpływ na wzrost wskaźnika cen miały wyższe ceny w obszarze transportu (5,1%), żywności (0,9%), zdrowia (0,7%) oraz restauracji i hoteli (0,4%). Z kolei niższe ceny w dziedzinie rekreacji i kultury (0,7%) oraz łączności (0,9%) wpłynęły na obniżenie wskaźnika.

W porównaniu z poprzednim rokiem, wyższe ceny mieszkań (7,6%), żywności (6,9%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (9,9%) oraz restauracji i hoteli (10,3%) przyczyniły się do wzrostu wskaźnika inflacji o 1,90%, 1,72%, 0,56% i 0,53% odpowiednio. Niższe ceny w obszarze transportu (2,2%) spowodowały obniżenie wskaźnika o 0,22%.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważają, że inflacja utrzymała się na stabilnym poziomie, chociaż inflacja bazowa spadła z 8,0% do 7,6%. Dynamiczny wzrost cen usług o 8,6% w porównaniu z rokiem poprzednim pozostaje istotnym czynnikiem.

Analitycy banku PKO zwracają uwagę na nieoczekiwany spadek inflacji bazowej, a pełne dane pozwolą lepiej zrozumieć, które kategorie przyczyniły się do tego zjawiska i ocenić, czy ten trend będzie kontynuowany.

Warto zauważyć, że inflacja w Polsce nadal pozostaje jednym z istotnych wyzwań ekonomicznych, wymagając uwagi zarówno ze strony decydentów politycznych, jak i ekspertów zajmujących się polityką gospodarczą.