Przytłaczające dowody popełnienia zbrodni wojennych. Całe rodziny giną w wyniku izraelskich ataków na Strefę Gazy.

W czasie zintensyfikowanych, niszczycielskich działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy Amnesty International dokumentuje bezprawne ataki, w tym również ataki bez rozróżnienia celu. Skutkują one zbiorowymi stratami wśród ludności cywilnej oraz muszą zostać zbadane pod kątem popełnienia zbrodni wojennych. 

Organizacja rozmawiała z ocalałymi i naocznymi świadkami, przeanalizowała zdjęcia satelitarne oraz zweryfikowała zdjęcia i filmy w ramach dochodzenia w sprawie bombardowań przeprowadzonych przez siły izraelskie między 7 a 12 października, które doprowadziły do przerażających spustoszeń. W niektórych przypadkach w wyniku nalotów zginęły całe rodziny.

Po deklaracji użycia wszelkich środków do zniszczenia Hamasu izraelskie siły w szokujący sposób lekceważą życie ludności cywilnej

Agnès Callamard, sekretarzyni generalna Amnesty International

Organizacja przedstawia dogłębną analizę ustaleń dotyczących pięciu z tych bezprawnych ataków. W każdym z tych przypadków izraelskie siły naruszały Międzynarodowe Prawo Humanitarne, w tym nie podejmując wystarczających środków ostrożności w celu ochrony ludności cywilnej lub przeprowadzając ataki bez rozróżnienia ludności cywilnej od celów wojskowych, lub też przeprowadzając ataki, które mogły być skierowane przeciwko obiektom cywilnym.

„Po deklaracji użycia wszelkich środków do zniszczenia Hamasu izraelskie siły w szokujący sposób lekceważą życie ludności cywilnej. Obracają w pył całe kwartały dzielnic mieszkalnych, co doprowadza do masowych ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, niszczą kluczową infrastrukturę. Nowe restrykcje powodują, że w Strefie Gazy w zastraszającym tempie kończy się woda i leki, zaczyna brakować paliwa i prądu. Naoczni świadkowie i ocaleńcy wielokrotnie podkreślali, jak zdziesiątkowane są palestyńskie rodziny po izraelskich atakach. Spustoszenie osiąga takie rozmiary, że niekiedy dla ocalałych krewnych właściwie jedyną pamiątką po bliskich stają się gruzy” – powiedziała Agnès Callamard, sekretarzyni generalna Amnesty International.

Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w Strefie Gazy od 7 października siły izraelskie przeprowadziły tysiące bombardowań z powietrza na Strefę Gazy w wyniku których zginęło co najmniej 3793 osób, głównie ludności cywilnej, w tym ponad 1500 dzieci. Około 12500 osób zostało rannych, a ponad 1000 osób wciąż jest uwięzionych pod gruzami.

Według izraelskiego Ministerstwa Zdrowia, w Izraelu zginęło ponad 1400 osób, w większości cywilów, a około 3300 zostało rannych po tym, jak 7 października grupy zbrojne ze Strefy Gazy rozpoczęły bezprecedensowy atak na Izrael. Po masowym ostrzale rakietowym Izraela bez rozróżnienia celu, palestyńscy bojownicy, którzy dotarli na południe Izraela, popełnili zbrodnie wojenne, w tym egzekucje ludności cywilnej, porwania i branie zakładników. Według izraelskiego wojska bojownicy uprowadzili do Strefy Gazy ponad 200 zakładników, wśród których znajdują się cywile i jeńcy wojskowi.

APELE AMNESTY INTERNATIONAL

Władze Izraela muszą:

– Natychmiast zaprzestać nielegalnych ataków i przestrzegać Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Władze muszą podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zminimalizować ofiary i cierpienie wśród ludności cywilnej oraz zniszczenia obiektów cywilnych. Muszą powstrzymać się od bezpośrednich ataków na ludność cywilną i obiekty cywilne oraz ataków bez rozróżnienia celu.

– Niezwłocznie dopuścić do swobodnego dostarczania pomocy humanitarnej ludności cywilnej w Strefie Gazy.

– Pilnie znieść nielegalną blokadę Strefy Gazy, która stanowi zbiorową karę dla ludności cywilnej i zbrodnię wojenną, w obliczu obecnych zniszczeń i potrzeb humanitarnych.

– Odwołać bulwersujący nakaz „ewakuacji”, który spowodował wysiedlenie ponad miliona osób.

– Udzielić natychmiastowego dostępu Niezależnej Komisji Śledczej ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich w celu przeprowadzenia dochodzenia, w tym pilnego zebrania dowodów i zeznań, które mogą być niemożliwe do odtworzenia wraz z upływem czasu

Społeczność międzynarodowa, a w szczególności sojusznicy Izraela, w tym państwa członkowskie UE, USA i Wielka Brytania, musi:

– Podjąć i wdrożyć konkretne środki, aby ochronić ludność cywilną Strefy Gazy przed nielegalnymi atakami.

– Nałożyć całkowite embargo na broń wobec wszystkich stron konfliktu, z uwagi na to, że popełniane są poważne naruszenia stanowiące zbrodnie w świetle prawa międzynarodowego. Muszą powstrzymać się od dostarczania Izraelowi broni i materiałów wojskowych, w tym powiązanych technologii, części i komponentów, pomocy technicznej, szkoleń, pomocy finansowej lub innych form wsparcia wojskowego. Państwa te powinny również wezwać kraje dostarczające broń palestyńskim grupom zbrojnym do zaprzestania dostarczania wsparcia wojskowego.

Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego:

Musi pilnie przyspieszyć bieżące śledztwo w sprawie sytuacji w Palestynie, które analizuje domniemane zbrodnie wszystkich stron, w tym zbrodnię przeciwko ludzkości związaną z apartheidem wobec Palestyńczyków.

Hamas i inne ugrupowania zbrojne:

Muszą natychmiast zakończyć umyślne ataki na ludność cywilną, w tym ostrzał rakietowy bez rozróżnienia celu czy wykorzystywanie porwań i branie zakładników. Wszyscy zakładnicy wzięci spośród ludności cywilnej muszą być uwolnieni natychmiast i bezwarunkowo.

Źródło”Amnesty International”