Likwidacja inteligencji

Wielki Reset ma doprowadzić do ruiny światową gospodarkę.

Finansowe elity tego świata zrzeszone w Światowym Forum Ekonomicznym WEFGrupie BilderbergONZChatham HouseCFRKlubie Rzymskim i szeregu innych organizacji planują wykorzystać obecny kryzys dla zniszczenia resztek systemu kapitalistycznego, zniszczenia klasy średniej i budowy modelowego korporacyjno-socjalistycznego ustroju nazywanego przez nich „kapitalizmem interesariuszy”. Taki ustrój oparty o publiczno-prywatny model gospodarki, tak zwane przedsiębiorstwa PPP, pozwoli na monopolizację przestrzeni produkcyjno-usługowej w tandemie z rządami legalizującymi i gwarantującymi zyski pobierane od ubezwłasnowolnionej populacji. Jak podał WEF, wdrożenie tego systemu, doprowadzi do roku 2030, do zniewolenia większości społeczeństwa, gdzie nikt już nie będzie posiadał majątku, własności prywatnej, a wszystko, jak za komuny, będzie dobrem wspólnym.

Wykorzystując kryzys ekonomiczny, który zaczął się w styczniu 2020 roku i wykreowaną przez Chiny i USA epidemię, finansowe elity coraz bardziej naciskają na zamknięcia gospodarek pogłębiając kryzys ekonomiczny i blokując funkcjonowanie niekorporacyjnych obszarów gospodarki. Wraz z rządami prowadzą szeroko zakrojoną operację blokowania i bankrutowania małych i średnich przedsiębiorstw, jednocześnie chroniąc duże międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Wszystko oczywiście w imię walki z wykreowaną przez media pandemią.

Tym samym to co obserwujemy w świecie zachodnim jest niczym innym jak realizacją formułowanych od lat 70-tych XX wieku planów przejścia w system postindustrialny. Narzędziem do ich realizacji jest wirus, który w mniemaniu rządów daje im carte blanche do wszelkiego typu prawnych i ustrojowych zmian. Na wykreowany kryzys elity oczywiście mają już gotowe rozwiązanie i szybko działają by promować je na całym świecie.

Jak podaje gazeta Breitbart.com„Według założyciela i prezesa World Economic Forum (WEF) Klausa Schwaba kryzys koronawirusa stwarza szansę na stworzenie „nowego rodzaju kapitalizmu” i na „wielki reset” globalnych gospodarek, polityki i społeczeństw. W artykule opublikowanym w poniedziałek przez WEF niecierpliwy Schwab twierdzi, że neoliberalizm jest martwy, a wraz z nim tradycyjne koncepcje kapitalizmu gospodarczego. Na ich miejscu widzi zestaw „Metryk kapitalizmu interesariuszy”, które jak twierdzi WEF, umożliwią światu postęp zgodnie z uniwersalnym zestawem nadrzędnych reguł, które zostały przez niego opracowane, przy czym „sprawiedliwość społeczna” jest kluczowym elementem tego nowego wspaniałego świata.

Ta zmiana sposobu, w jaki prowadzimy działalność, jest nowym modelem „wielkiego resetu”, argumentuje Schwab, dodając, że kryzys koronawirusa jest bardzo dobrą okazją do „ponownej ewaluacji świętych krów systemu sprzed pandemii”.

Przedstawia swój argument, wskazując, jak poważna była epidemia dla naszego obecnego życia. Schwab pisze: „Żadne wydarzenie od zakończenia II wojny światowej nie miało tak głębokiego globalnego wpływu jak COVID-19. Pandemia wywołała kryzys zdrowia publicznego i gospodarczy na skalę niespotykaną od pokoleń i zaostrzyła problemy systemowe, takie jak nierówność i postawa wielkiej władzy. Jedyną akceptowalną odpowiedzią na taki kryzys jest dążenie do „Wielkiego Resetu” naszych gospodarek, polityki i społeczeństw. Rzeczywiście, jest to moment na przewartościowanie świętych krów systemu przedpandemicznego, ale także na obronę pewnych długo utrzymywanych wartości. Zadaniem, przed którym stoimy, jest zachowanie dokonań ostatnich 75 lat w bardziej zrównoważonej formie.”

Schwab uważa, że ​​jeśli chiński kryzys koronawirusa coś nam pokazał, to „rządy, firmy lub grupy społeczeństwa obywatelskiego działające samodzielnie nie mogą sprostać systemowym globalnym wyzwaniom”.

„Jak twierdzi WEF, w ich miejsce świat powinien przyjąć bardziej socjalistyczną politykę, taką jak podatki od majątku, dodatkowe regulacje i masowe programy rządowe Zielonego Nowego Ładu.”

„Musimy zburzyć mury, które oddzielają te domeny, mówi, i zacząć budować instytucjonalne platformy współpracy publiczno-prywatnej.

Mówiąc prościej, Schwab uważa, że ​​nadszedł czas na „ponowne rozważenie kapitalizmu”. Dodaje:
„Wielki Reset powinien starać się dać głos tym, którzy zostali w tyle, aby każdy, kto chce „współkształtować” przyszłość, mógł to zrobić. Reset, którego potrzebujemy,nie jest rewolucją ani przejściem na jakąś nową ideologię… Niektóre filary globalnego systemu będą wymagały wymiany, a inne naprawy lub wzmocnienia. Osiągnięcie wspólnego postępu, dobrobytu i zdrowia nie wymaga niczego więcej ani mniej.”

To co proponuje Schwab, to jak napisaliśmy, modelowa gospodarka faszystowska. Finansowe elity chcą zagwarantować sobie pełną kontrolę nad rządami i kreowanymi przez rządy rynkami zbytu na przyszłe elektryczne samochody, systemy NBIC, systemy energetyczne, systemy bio-medyczne, systemy modyfikacji genetycznej ludzi, elektrownie wiatrowe i setki innych rozwiązań zubażających społeczeństwa Zachodu.

Poszukują teraz legitymacji społecznej powołując się na jakąś iluzoryczną „formę demokracji” i pomoc dla „tych, którzy zostali w tyle”. Nie jest to oczywiście prawda, ponieważ jak już określono w badaniach opublikowanych w latach 70-tych przejście postindustrialne będzie charakteryzowało się przejściem z rządowej kontroli nad mocami produkcyjnymi krajów na kontrolę nad człowiekiem. 

Państwo przyszłości ma opierać się na rozszerzaniu narzędzi i obszarów kontroli nad populacjami, prowadząc nad nimi stały nadzór i wzmożoną kontrolę. Obecne wszechobecne kamery, inwigilacja elektroniczna i patrole policyjne wymierzone przeciwko obywatelom na całym świecie to dopiero początek nadchodzącego koszmaru szykowanego przez WEF i elity finansowe świata.

Już w 2021 roku, podczas kolejnego zjazdu w Davos, globalne elity będą promowały swoją faszystowską wizję przyszłego ładu. Promując „Wielki Reset” mają na myśli zniszczenie tradycyjnego kapitalizmu. Dlatego też socjalistyczne rządy świata nie chcą odpuścić presji związanej z walką z koronawirusem, tworząc zapotrzebowanie na nowy model gospodarczy. Nie dajmy się zwieść, wszystkie rządy, w tym polski, utrzymujące polityki zamykania gospodarek działają pod dyktando tej agendy i są gotowe na przyjęcie nowego ustroju.
Polski rząd już dokonał wyboru. Morawiecki już mówi o budowaniu Nowego Porządku Świata (patrz pierwsze minuty przemówienia):

Resest według Morawieckiego

Będą niszczyły gospodarki tak szybko jak się da, by zdesperowani ludzie żądali i godzili się na systemowe zmiany. Ni mniej ni więcej oni niszczą nasz świat, by zbudować swoją techno-faszystowską utopię Nowego Porządku Świata.

Źródło:Prisonplanet.pl