ONZ przyczynia się do epidemii polio w Afryce

To naprawdę powinien być jeden z największych skandali w zdrowiu publicznym, ale poświęca się mu niewiele uwagi – głównie ze względu eksponowane stanowiska zaangażowanych osób i organizacji.

ONZ przyczynia się do epidemii Polio.

ONZ została zmuszona do przyznania, że ​​duże, międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu szczepienia w rzeczywistości spowodowało wybuch tej samej choroby, którą miało zlikwidować. Podczas gdy organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), regularnie chwalą się rzekomym „wyeliminowaniem polio” za pomocą szczepionek, wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie. Ich trwająca od dziesięcioleci kampania mająca na celu wykorzenienie polio, zabija obecnie dziesiątki niewinnych młodych ludzi mieszkających w biednych krajach

.

ONZ przyczynia się do epidemii polio.

Teraz wydaje się, że urzędnicy ds. zdrowia zaczynają przyznawać, że ich plan powstrzymania „dzikiego” polio spowodował efekt odwrotny od zamierzonego, albowiem dziesiątki dzieci są paraliżowane śmiertelnym szczepem patogenu pochodzącego z żywej szczepionki, która powoduje rozprzestrzenianie się zjadliwego patogenu.

Ta najnowsza pandemia wywołana przez leki, wybuchła na kontynencie afrykańskim w Czadzie i Sudanie. Winowajca został zidentyfikowany jako wirus polio typu 2 pochodzący ze szczepionki. Urzędnicy obawiają się teraz, że ten nowy niebezpieczny szczep może wkrótce „przeskoczyć na kolejne kontynenty”, powodując dalsze śmiertelne epidemie na całym świecie.

Choć brzmi to szokująco, ta klęska Big Pharmy nie jest nowa. Po wydaniu około 16 miliardów dolarów w ciągu 30 lat na zwalczenie polio, międzynarodowe organizacje zdrowotne „przypadkowo” ponownie rozprzestrzeniły tę chorobę w Pakistanie, Afganistanie, a także Iranie, za pomocą korporacyjnych szczepionek, które właśnie w tych krajach były stosowane. Również w 2019 r. rząd Etiopii nakazał zniszczenie 57 tysięcy dawek doustnej szczepionki przeciwko polio typu 2 (mOPV2) zaraz po podobnym wybuchu polio wywołanego szczepionką.

Należy zauważyć, że doustna szczepionka przeciwko polio jest wpychana ludności afrykańskiej przez Global Polio Eradication Initiative (GPEI)konsorcjum wspierane i finansowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

Wszystko to powinno być powodem do niepokoju, zwłaszcza ze strony zachodnich rządów i międzynarodowego giganta farmaceutycznego, którzy spieszą się, aby wprowadzić nową, finansowaną przez Gatesa, eksperymentalną szczepionkę na koronawirusa dla całej globalnej populacji.

Obecnie pierwsza eksperymentalna szczepionka COVID-19 jest testowana na populacji afrykańskiej za pośrednictwem GAVI Vaccine Alliance, innej organizacji finansowanej przez Gates Foundation. Duża próba na ludziach odbędzie się w Afryce Południowej, zarządzanej lokalnie przez Uniwersytet Witwatersrand w Johannesburgu – kolejną instytucję finansowaną przez Gates.

To najnowsze odkrycie mające miejsce w Afryce, powinno skłonić media i rzeczników zdrowia do zadawania trudnych pytań na temat skuteczności i bezpieczeństwa szeroko rozpowszechnionej „cudownej” szczepionki przeciwko COVID.

Raporty AP News…

ONZ twierdzi, że nowa epidemia polio w Sudanie, jest powiązana z trwającą epidemią wywołaną szczepieniami w Czadzie, tydzień po tym, jak agencja zdrowia ONZ ogłosiła, że ​​kontynent afrykański jest wolny od dzikiego wirusa polio.

oświadczeniu wydanym w tym tygodniu WHO stwierdziła, że ​​dwoje dzieci w Sudanie – jedno ze stanu Darfur Południowy, a drugie ze stanu Gedarif, niedaleko granicy z Etiopią i Erytreą – zostało sparaliżowanych w marcu i kwietniu. Obaj zostali niedawno zaszczepieni przeciwko polio. WHO stwierdziła, że ​​wstępne dochodzenie w sprawie epidemii wskazuje, że przypadki są powiązane z trwającą epidemią wywołaną przez szczepionki w Czadzie, która została wykryta po raz pierwszy w zeszłym roku i obecnie rozprzestrzenia się w Czadzie i Kamerunie.

Istnieje lokalne źródło choroby w Sudanie i ciągła jej transmisja do sąsiedniego Czadu – powiedziała ONZ, dodając, że sekwencjonowanie genetyczne potwierdziło liczne przypadki wprowadzenia wirusa do Sudanu z Czadu.

WHO stwierdziła, że ​​wykryła 11 dodatkowych przypadków polio pochodzących ze szczepionek w Sudanie i że wirus został również zidentyfikowany w próbkach środowiskowych. Zwykle jest o wiele więcej niezgłoszonych przypadków dla każdego potwierdzonego pacjenta z polio. Wysoce zaraźliwa choroba może szybko rozprzestrzeniać się w zanieczyszczonej wodzie i najczęściej dotyka dzieci poniżej 5 roku życia. W rzadkich przypadkach żywy wirus polio w szczepionce doustnej może mutować do postaci zdolnej do wywołania nowych epidemii.

W zeszłym tygodniu WHO i współpracujące organizacje oświadczyło, że kontynent afrykański jest wolny od dzikiego wirusa polio, nazywając to „niesamowitym i emocjonującym dniem”. W poniedziałek WHO ostrzegła, że ​​ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się polio wywołanego szczepionkami w Afryce Środkowej i Rogu Afryki jest „wysokie”, odnotowując ruchy ludności na dużą skalę w regionie.

Kilkanaście krajów afrykańskich walczy obecnie z epidemiami polio wywołanymi przez wirusa, w tym Angola, Kongo, Nigeria i Zambia. W czasie pandemii koronawirusa, wiele kampanii szczepień na dużą skalę potrzebnych do stłumienia polio zostało przerwanych.

Tyler Durden.

Artykuł znajduje się na stronie https://www.zerohedge.com/markets/un-forced-admit-gates-funded-vaccine-causing-polio-outbreak-africa


Poniższy artykuł pochodzi ze strony WHO  Światowej Organizacji Zdrowia

Krążący wirus polio pochodzący ze szczepionki typu 2 – Sudan

W dniu 9 sierpnia 2020 r. Federalne Ministerstwo Zdrowia Sudanu powiadomiło Światową Organizację Zdrowia o wykryciu krążącego w kraju wirusa polio typu 2 (cVDPV2) pochodzącego ze szczepionki. Zgodnie z zawiadomieniem, wirus jest genetycznie powiązany z Czadem (wyniki sekwencjonowania wykazały zmiany od 12 do 19 nukleotydów). Zgłoszono dwa przypadki ostrego porażenia wiotkiego (AFP). Pierwszy przypadek to dziecko w wieku 48 miesięcy, u którego początek paraliżu nastąpił 7 marca 2020 r. Dziecko pochodzi z miasta Sulbi w miejscowości Kas w stanie Południowy Darfur. Stan ten znajduje się na zachodzie kraju granicząc z Republiką Środkowoafrykańską, Sudanem Południowym i blisko granicy z Czadem. Drugi przypadek to 36-miesięczne dziecko, u którego wystąpiło porażenie 1 kwietnia 2020 r., i pochodziło ono z miasta Shari w miejscowości AI Gedarif w stanie Gedarif na wschodzie kraju, w pobliżu granicy z Erytreą i Etiopią. Oboje dzieci otrzymały ostatnią dawkę bOPV (typ 1 i 3) w 2019 r. Wstępne badanie wskazuje, że te przypadki są powiązane z cVDPV2 z grupy wyłaniającej się CHA-NDJ-1, którą po raz pierwszy wykryto w październiku 2019 r. i obecnie szczepy te krążą w Czadzie i Kamerunie. Jedenaście dodatkowych podejrzanych przypadków zostało również potwierdzonych, ponieważ cVDPV2 i raporty z badań terenowych są konsolidowane. Przypadki te dotyczą następujących stanów: Morze Czerwone, Zachodni Darfur, Wschodni Darfur, Biały Nil, Rzeka Nil i Gezira. W związku z tym w okresie od 9 do 26 sierpnia 2020 r. zgłoszono łącznie 13 przypadków cVDPV2. Dodatkowo wykryto trzy pozytywne próbki środowiskowe cVDPV2 ze stanowisk Soba, Elgoz i Hawasha z Chartumu (próbki pobrane 29 marca 2020 r.). Sekwencjonowanie wirusów wyizolowanych do tej pory w Sudanie świadczy o tym, że wirusy są powiązane z wirusami zgłoszonymi wcześniej w sąsiednim Czadzie, skąd miało miejsce wiele oddzielnych przypadków wprowadzenia do Sudanu z Czadu. W Sudanie choroba jest rozpowszechniana lokalne i następuje ciągła transmisja z Czadem.

Odpowiedź w dziedzinie zdrowia publicznego


Po wykryciu cVDPV2 w kraju planowane jest wdrażanie były / lub będą następujące działania:

  1. Osoba pełniąca obowiązki Federalnego Ministra Zdrowia poinformowała Rząd o wystąpieniu przypadków cVDPV2 w Sudanie w ciągu ośmiu godzin od momentu wybuchu epidemii w Dniu Zero (9 sierpnia 2020 r.);
  2. Ministerstwo Zdrowia, wspierane przez partnerów Global Polio Eradication Initiative (GPEI), przeprowadziło pełne badanie terenowe i rozpoczęło wdrażanie planu gotowości na wypadek polio i planu reagowania od Dnia Zero;
  3. Utworzono krajową grupę zadaniową ds. reagowania na epidemię z przedstawicielami WHO i UNICEF, Federalny Zespół Epidemiologiczny sfinalizował zakres zadań i skład Narodowego Komitetu Technicznego ds. Kontroli epidemii cVDPV2 i zwołał pierwsze spotkanie 9 sierpnia 2020r .;
  4. Podsekretarz Zdrowia przewodniczy komitetowi sterującemu ds. Reagowania na epidemię, a pierwsze posiedzenie zwołano 9 sierpnia 2020 r .;
  5. Rządowy Zespół Epidemiologiczny doradzał stanowym kierownikom epidemiologicznym w Południowym Darfurze i Al Gedarif, oraz w innych stanach w sprawie utworzenia stanowego komitetu doraźnego i rozpoczęcie wdrażania planu gotowości na wypadek polio i planu reagowania;
  6. Reakcja jest koordynowana z innymi działami, takimi jak promocja zdrowia i sytuacje kryzysowe; inicjowana jest koordynacja transgraniczna z krajami sąsiadującymi.

Ocena ryzyka WHO

WHO ocenia, że ​​ryzyko dalszego międzynarodowego rozprzestrzeniania się cVDPV2 w Afryce Środkowej i Rogu Afryki jest wysokie. Z ruchami ludności na dużą skalę z innymi obszarami Afryki Środkowej i Rogiem Afryki. Dokładniejsza ocena ryzyka w całym regionie jest prowadzona w ramach programu polio. Na kontynencie afrykańskim w 2020 roku zgłoszono 172 przypadki typu 2 w 14 krajach.

Porada WHO

Ważne jest, aby wszystkie kraje, w szczególności te, które którego obywatele często podróżują i kontaktują się z krajami i obszarami dotkniętymi polio, wzmocniły nadzór nad jednostka chorobową jaką jest Paraliż Acuter Flaccid, w celu szybkiego wykrycia każdej nowej transmisji wirusa i ułatwienia szybkiej reakcji. Kraje, terytoria i obszary powinny również utrzymywać jednolicie wysoki poziom rutynowych szczepień na poziomie dystryktu, aby zminimalizować konsekwencje wprowadzenia nowego wirusa.

Organizacja WHO International Travel and Health zaleca, aby wszyscy podróżujący do obszarów dotkniętych polio byli w pełni zaszczepieni przeciwko polio. Mieszkańcy (i osoby przebywające przez ponad 4 tygodnie) z obszarów dotkniętych polio, powinni otrzymać dodatkową dawkę OPV lub inaktywowanej szczepionki przeciwko polio (IPV) w przeciągu od 4 tygodni do 12 miesięcy przed planowaną podróżą.

Zgodnie z radą Komitetu Nadzwyczajnego powołanego na mocy Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005), wysiłki mające na celu ograniczenie międzynarodowego rozprzestrzeniania się wirusa polio nadal stanowią stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC). Kraje dotknięte przenoszeniem wirusa polio podlegają tymczasowym zaleceniom. Aby zastosować się do tymczasowych zaleceń wydanych w ramach PHEIC, każdy kraj zakażony wirusem polio powinien ogłosić wybuch epidemii jako krajowy stan zagrożenia zdrowia publicznego i rozważyć szczepienie wszystkich podróżnych przybywających z zagranicy, którzy mieszkają lub odwiedzają ten kraj przez okres czterech tygodni lub dłuższym. Kraje zakażone cVDPV2 powinny zachęcać mieszkańców i długoterminowych gości do otrzymania dawki IPV od 4 tygodni do 12 miesięcy przed podróżą międzynarodową.

Tłumaczenie MrEnigmatis


Artykuł znajduje się na https://www.who.int/csr/don/01-september-2020-polio-sudan/en/