Wstrząs na rynku żywności. GMO.W 2015 roku, zaraz po rozpoczęciu kolorowej rewolucji na Ukrainie organizacje The Center for American Progress

(założony przez Johna Podestę lewicowy think-tank), World Wildlife Fund (fundacja założona przez m.in. księcia Bernharda of Lippe-Biesterfeld (twórca Grupy Bilderberg), brytyjskiego księciai Filipa, Duke of Edinburgh, Juliana Huxleya, sponsorowana przez fundusze m.in. z Banku Światowego, DFID, czy USAID), Cargill (największa amerykańska korporacja rolnicza), Mars (globalna korporacja spożywcza), i CNA (think-tank dla US Navy i Marine Corps) zorganizowały gry wojenne zajmujące się wstrząsami na rynku żywności pomiędzy latami 2020-2030. Badanie to opisaliśmy pobieżnie w 2016 roku i jest obecnie dostępne przez zarchiwizowaną stronę.

Badanie miało na celu określenie tego jak Brazylia, Afryka kontynentalna, Chiny, Unia Europejska, Indie, Stany Zjednoczone, instytucje wielostronne oraz biznes i inwestorzy będą reagowali na wzrastającą presję na system żywnościowy ze strony wzrostu populacji, urbanizacji, trudnych warunków pogodowych i niepokojów społecznych

Pierwsza runda, obejmująca lata 2020-2021, obejmowała niższe niż przeciętne światowe zapasy żywności, rosnące ceny żywności, katastrofy związane z pogodą i przypadki niepokojów społecznych. Skumulowane działania graczy wpłynęły na warunki na całym świecie w kolejnych rundach. W drugiej rundzie obejmującej lata 2022-2024 gracze doświadczyli szczytu kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego, a następnie złagodzenia globalnej presji w rundzie trzeciej (2025-2027). Czwarta i ostatnia runda zakończyła się w 2030 roku i zatoczyła krąg z powrotem w coraz trudniejsze globalne warunki, podobne do tych z pierwszej rundy. Rozgrywka pozwoliła uzyskać informacje na temat reakcji rządowych, wielostronnych instytucji i sektora prywatnego na czynniki zakłócające system żywnościowy, takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe i konsekwencje zakłóceń, w tym niestabilności globalnych cen żywności, niepokojów społecznych, presji środowiskowej oraz kryzysów migracyjnych i humanitarnych.” stwierdza we wstępie dokument.

Inne elementy 4 rund badania obejmowały:
Runda 1 – 2020-2021: Susze w USA
Runda 2 – 2022-2024: Wsparcie dla Ukrainy, braki wody-susze w wielu krajach, drastyczne wzrosty cen ropy. Nasilają się niepokoje i migracje. Panika na rynku i masowe zakupy w obliczu niepewności. Średnie ceny wzrastają z 262% do 395% długoterminowej średniej.
Runda 3 – 2025-2027: Rządowe programy magazynowania zapasów żywności i przez to braki na wolnym rynku. Wprowadzenie podatków węglowych w żywności. Powolna stabilizacja cen z 395% do 141% długoterminowej średniej.
Runda 4 – 2028-2030: Susze w Brazylii, Chinach i Stanach Zjednoczonych, słaby monsun i niepokoje społeczne w Indiach. Ceny ponownie wzrastają ze 141% do 387% długoterminowej średniej.

W odpowiedzi na te symulowane problemy kraje zaproponowały wiele działań. Były to między innymi: wprowadzenie globalnego systemu monitorowania zasobów żywności; geoinżynieria klimatu; zniesienie dopłat rolniczych w EU, nałożenie podatku na mięso oraz podatków CO2 od produkcji rolnej; rozważano wprowadzanie nowych roślin GMO; zaproponowano stworzenie globalnego banku żywności; promocję kobiet w rolnictwie; ONZ opowiadał się za wzmocnieniem istniejących instytucji międzynarodowych „przy jednoczesnym rozważeniu możliwości powstania nowej instytucji międzynarodowej wykorzystującej mocne strony istniejących instytucji do zaangażowania się w długoterminowe podejście do żywności, wody i klimatu.”

 

Ostatecznie z badania wynika, iż cały ten proces wstrząsów na rynku w latach 2020-2030 doprowadzi do rozwoju globalnego zarządzania żywnością i wzmocnieniem ONZ, który otrzyma mandat do koordynacji światowych zasobów żywności i wody.

 

Choć w 2015 roku badanie to wydawało się, iż rysuje nazbyt dramatyczny obraz zmian na rynku żywności to obecnie widzimy, iż scenariusz ten rozgrywa się na naszych oczach. Co więcej, obecnie widzimy znacznie więcej elementów wpływających negatywnie na produkcję żywności – od embarg, blokad eksportu żywności, cen ropy, prądu i gazu, a skończywszy na drastycznych eko-regulacjach na rynku rolnym w wielu krajach europy oraz masowym paleniu zakładów przetwórstwa żywności. Te procesy jak wskazano w badaniu będą się spiętrzały do roku 2027 stabilizując w tym okresie globalne ceny.

 

Przy okazji tego badania raz jeszcze można podkreślić znaczenie badań strategicznych, które jak się okazuje po latach nie są badaniami ale planami działań na najbliższe lata. Tak samo było przy okazji badania Event 201 w ramach którego zaledwie kilka miesięcy przed epidemią Covid-19 rozgrywano gry wojenne wokół dokładnie takiej samej epidemii.

 

 

Link do dokumentu: LINK