WHO

Teraz tylko dzięki szczepieniom uzyskamy taką odporność

WHO
WHO

Według Wikipedii Odporność stadna to:

Odporność zbiorowiskowa, odporność zbiorowa, odporność populacyjna, odporność środowiskowa, odporność grupowa, odporność stadna – forma pośredniej ochrony przed chorobami zakaźnymi, która występuje, gdy znaczna część danej zbiorowości stała się odporna na infekcję, zapewniając tym samym ochronę osób niechronionych.

A według największej organizacji przestępczej jaką jest WHO odporność stadna to:

„Odporność zbiorowa”, znana również jako „odporność populacji”, to pojęcie stosowane w przypadku szczepień, w ramach których populacja może być chroniona przed określonym wirusem po osiągnięciu progu szczepienia.

Odporność zbiorową osiąga się chroniąc ludzi przed wirusem, a nie narażając ich na jego działanie. Przeczytaj przemówienie informacyjne dyrektora generalnego z 12 października, aby uzyskać więcej informacji.

Szczepionki uczą nasz układ odpornościowy do wytwarzania przeciwciał, tak jak może się to zdarzyć, gdy jesteśmy narażeni na chorobę, ale – co najważniejsze – szczepionki działają bez wywoływania choroby. Osoby zaszczepione są chronione przed zachorowaniem na daną chorobę. Odwiedź naszą  stronę internetową  o COVID-19 i szczepionkach, aby uzyskać więcej informacji.

Im więcej osób w danej społeczności zostaje zaszczepionych, tym mniej osób pozostaje bezbronnych i istnieje mniejsza możliwość przenoszenia patogenu z osoby na osobę. Zmniejszenie możliwości krążenia patogenu w społeczności chroni osoby, które nie mogą zostać zaszczepione z powodu innych poważnych schorzeń, przed chorobą, na którą ukierunkowana jest szczepionka. Nazywa się to „odpornością stadną”.

„Odporność zbiorowa” występuje, gdy zaszczepiony jest wysoki odsetek populacji, co utrudnia rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, ponieważ niewiele osób może zostać zarażonych. Przeczytaj nasze pytania i odpowiedzi dotyczące szczepionek i szczepień, aby uzyskać więcej informacji.

Odsetek osób, które muszą mieć przeciwciała, aby uzyskać odporność stada na określoną chorobę, różni się w zależności od choroby. Na przykład odporność stada na odrę wymaga szczepienia około 95% populacji. Pozostałe 5% będzie chronione przez fakt, że odra nie rozprzestrzeni się wśród zaszczepionych. W przypadku polio próg wynosi około 80%.

Osiągnięcie odporności stada dzięki bezpiecznym i skutecznym szczepionkom sprawia, że ​​choroby są rzadsze i ratują życie.

Tak więc WHO pod nadzorem koncernów farmaceutycznych zmienia ogólnie pojęte definicje odporności stadnej.Warto nadmienić iż WHO kieruje największy zbrodniarz z Afryki który ma na sumieniu kilka jak nie kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich.

Oryginalny tekst : https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology