16 lat sukcesów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

15 maja 2008 roku powstało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (BMWP KGP), które odgrywa kluczową rolę w koordynacji działań policji na arenie międzynarodowej.

Przez 16 lat swojej działalności biuro osiągnęło wiele sukcesów w zakresie zwalczania przestępczości, poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz ratowania życia ludzkiego.

Kluczowe zadania BMWP KGP

BMWP KGP pełni funkcję Krajowego Biura Interpolu, Jednostki Krajowej Europolu oraz biura SIRENE, zapewniając całodobową wymianę informacji z partnerami zagranicznymi. Biuro koordynuje również działania związane z poszukiwaniem osób na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) oraz Czerwoną Notą Interpolu.

W 2023 roku BMWP KGP zrealizowało 1440 koordynacji dotyczących zatrzymań osób poszukiwanych ENA, a także wszczęło 1236 poszukiwań kanałem Interpolu.

Współpraca międzynarodowa kluczem do sukcesu

BMWP KGP współpracuje z wieloma zagranicznymi służbami, m.in. z policją hiszpańską, niemiecką, holenderską, a także z Interpolem i Europolem. Dzięki tej współpracy udało się zlikwidować szlaki przemytnicze narkotyków, zatrzymać poszukiwanych przestępców oraz uratować życie wielu osób.

Najważniejsze sukcesy

Wśród najważniejszych sukcesów BMWP KGP można wymienić:

  • Zatrzymanie w Hiszpanii członków międzynarodowych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami.
  • Zatrzymanie w Holandii osób poszukiwanych za handel narkotykami na podstawie ENA.
  • Uratowanie życia wielu osób dzięki szybkiej i profesjonalnej współpracy z zagranicznymi służbami.
  • Zatrzymanie poszukiwanego przestępcy seksualnego z Dolnego Śląska.
  • Zapobieżenie ucieczce podejrzanego o zabójstwo w Niemczech.

BMWP KGP – gwarancja bezpieczeństwa

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP to instytucja, która skutecznie dba o bezpieczeństwo obywateli zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi funkcjonariuszy, wiele osób uniknęło niebezpieczeństwa, a przestępcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

16 lat sukcesów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
Foto:POlicja
16 lat sukcesów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
Foto:Policja
16 lat sukcesów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
Foto:POlicja
16 lat sukcesów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
Foto:POlicja
16 lat sukcesów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
Foto:Policja
16 lat sukcesów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
Foto:Policja
16 lat sukcesów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
Foto:Policja