DNA w SARS-CoV-2

Naukowcy znaleźli sekwencję DNA w SARS-CoV-2, która została opatentowana przez Modernę trzy lata przed Covid-19!

Laboratoryjne pochodzenie SARS-CoV-2 staje się oczywiste po tym, jak naukowcy odkryli nić DNA na białku kolca, która pasuje do sekwencji opatentowanej przez Modernę trzy lata przed Covid-19. Ta unikalna sekwencja DNA Moderny została po raz pierwszy zgłoszona do opatentowania 4 lutego 2016 r. To opatentowane DNA pasuje do kilku liter kodu genetycznego na nukleotydzie i sekwencji genetycznej w unikalnym miejscu cięcia furyny białka kolca w SARS-CoV-2. Jest to część koronawirusa, która łatwo infekuje ludzkie komórki.

Według naukowców, którzy dokonali tego odkrycia, prawdopodobieństwo, że kod rozwinął się w sposób naturalny, wynosi jeden do trzech bilionów. To kolejny dowód na to, że obecnie trwające od dwóch lat eksperymenty na populacjach ludzkich były z góry zaplanowane. Moderna jest jednym z producentów szczepionek, któremu dano zielone światło, aby ominąć tradycyjne standardy bezpieczeństwa w badaniach biologicznych, aby tworzyć wysoce dochodowe białko kolca u ludzi.

Moderna wykorzystała covid-19 na długo przed ogłoszeniem pandemii.

Zanim Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła „globalną pandemię”, Moderna już miała gotową szczepionkę mRNA z instrukcjami replikacji białka kolczastego w ludzkich komórkach. Jeśli to nie jest dostatecznie podejrzane to teraz mamy nowe dowody na to, że białko kolca zostało zaprojektowane przez Modernę kilka lat wcześniej i zostało technicznie wykorzystane jako wektor do przeprowadzania eksperymentów genetycznych i eksperymentów ze szczepionkami na ludzkich populacjach.

RNA SARS-CoV-2 zawiera około 30 000 liter kodu genetycznego. Dziewiętnaście liter tego kodu genetycznego jest własnością Moderny. Dwanaście liter odkryto w miejscu cięcia furyny, a siedem liter znaleziono w nukleotydach w pobliżu genomu miejsca cięcia furyny. SARS-CoV-2 to pierwszy koronawirus zawierający te 12 unikalnych liter. Litery te aktywują enzym furynowy, umożliwiając białku kolca łatwe rozprzestrzenianie się do sąsiednich komórek i infekowanie ludzi.

 

Warto również zauważyć, iż po raz pierwszy odkryto, że koronawirus ma miejsce rozszczepienia furyny. Miejsce rozszczepienia furyny jest częścią wirusa, która wiąże się z komórkami ludzkimi i jest aktywowana wzdłuż białka kolczastego dzięki swojemu unikalnemu kodowi genetycznemu. Podczas gdy prawdą jest, iż tylko pewna liczba kombinacji genetycznych może być zawarta w miejscu cięcia furyny, to dlaczego nowy koronawirus miał miejsce cięcia furyną i dlaczego opatentowane przez firmę Moderna nukleotydy znaleziono tak blisko miejsca, które usprawnia transmisję i zakażanie komórek?

Czy badania nad wzmacnianiem funkcji przeprowadzano, aby dać początek nowemu przemysłowi biotechnologicznemu, który wykorzysta ludzką genetykę?

Opatentowana sekwencja będąca przedmiotem zainteresowania jest fragmentem genu MSH3, który wpływa na uszkodzone komórki i metod ich naprawy. Naukowcy, którzy dopasowali DNA, wierzą, że sekwencja Moderny mogła zostać wprowadzona do genomu SARS-CoV-2 poprzez infekcję ludzkich komórek, w których zachodzi ekspresja genu MSH3. Wynalazek nosi nazwę “Modified polynucleotides for the production of oncology-related proteins and peptides” (Zmodyfikowane polinukleotydy do produkcji białek i peptydów związanych z onkologią). Najwyraźniej ten wynalazek był cenną częścią badań nad wzmacnianiem funkcji koronawirusa.

 

Według patentu ta konkretna sekwencja jest ścieżką do uczenia się, w jaki sposób komórki ludzkie reagują na nowe terapie antynowotworowe. Badania nad wzmocnieniem funkcji mogły być potajemnie prowadzone w celu tworzenia nowej klasy szczepionek mRNA przeciwko koronawirusom, grypie, HIV i kilku nowotworom. Rozwój tej sekwencji genetycznej i wynalezienie tej broni biologicznej mogło być zaledwie otwarciem wrót, aby umożliwić powstanie nowego przemysłu biotechnologicznego i wykorzystania ludzkiej genetyki.

Numer patentu dla tej sekwencji to US 9,587,003 B2, a zgłaszającym jest Moderna Therapeutics, Inc. Wynalazcy to Stephane Bancel, Tirtha Chakraborty, Antonin de Fougerolles, Sayda M. Elbashir, Matthias John, Atanu Roy, Susan Whoriskey, Kristy M. Wood, Paul Hatala, Jason P. Schrum, Kenechi Ejebe, Jeff Lynn Ellsworth i Justin Guild.

 

Ponieważ ich wynalazek nie mógł przez przypadek dołączyć się do SARS-Cov-2, to każdy z tych wynalazców powinien zostać przesłuchany w celu odkrycia intencji i motywacji ich patentu. Jak użyto go w badaniach nad bronią biologiczną i szczepionkami wykorzystując populację? Prawdziwe badanie pochodzenia laboratoryjnego SARS-CoV-2 pomogłoby też odkryć drapieżny charakter tych eksperymentów genetycznych i szczepionkowych oraz to co nowy transhumanistyczny przemysł biotechnologiczny planuje na przyszłość.

 

 

Link do oryginalnego artykułu: LINK