Co jeszcze jest w tych szczepionkach?

Co jeszcze jest w tych szczepionkach.W ostatnim tygodniu niezależnie dwoje badaczy przeanalizowało pod mikroskopami zawartość szczepionek na Covid-19. Jednym jest dr Carrie Madej z USA, która pod mikroskopem analizowała zawartość fiolek a drugim jest dr Franc Zalewski z Polski, których jak rozumiemy pod mikroskopem elektronowym zrobił to samo.

 

 

Obydwoje badaczy odkryło podobne struktury – wyrastających z centrum struktur przypominających przewody, które się przemieszczają/rosną.

 

 

 

 

Dwa dni temu Dr. Zandre Botha opublikowała w programie „The Stew Peters Show” mikroskopowe nagrania krwi osób, które przyjęły szczepienia na Covid-19. Oprócz zlepiania się płytek krwi, co prowadzi do zatorów, odkryła inne samo-aranżujące się elementy przypominające magnesy. Te okrągłe elementy łączą się następnie w szersze skupiska przypominające przewody jak w nagraniach C. Madej i F. Zalewskiego.

 

 

Niemieckie badanie krwi:

 

 

 

 

Wszystkie te zjawiska dzieją się w nano skali i przypominają samo tworzące się struktury, które są dobrze znane nauce i które można aranżować w naturalnej, mikro i nano skali.

 

 

 

 

Samo tworzące się przewody tworzone z metalowych kulek w naturalnej skali:

 

Samo tworzące się przewody tworzone w mikro skali (składane przez światło jak w analizie dr. Madej):

 

Samo tworzące się przewody tworzone z nano kulek w nano skali:

 

Te zagadnienia łączą się oczywiście z obserwowanym u ludzi, którzy przyjęli szczepienia na Covid-19, zjawiskiem magnetofekcji, czyli przyciągania do ciała elementów metalowych. Duża ilość magnetycznych cząstek uwidocznionych przez dr. Z. Botha może być odpowiedzialna za takie efekty.

 

 

Bez szerszych badań trudno jest stwierdzić czym są te elementy i co jest celem podawania ich w szczepionkach na Covid-19. Puki co pozostaje snuć teorie o planowanym do 2025 roku wprowadzaniu przez systemy NBIC komputerów do ludzi, które ostatecznie mają dostarczać do ciał rozwiązania psycho-medyczne.

 

Więcej w zakładce NBIC:

 

Jak podaliśmy ponad rok temu w laboratorium Wuhan oprócz pracy nad koronawirusami od 2011 roku pracował tam Charles M. Lieber pracujący też dla amerykańskich agencji nad m.in. integrującą się z ludzkim ciałem nanoelektroniką. Były to wstrzykiwane systemy elektroniczne NBIC, które są w stanie integrować się z ludzkim mózgiem. Wraz z epidemią raptownie rozwija się telemedycyna, która jak się planuje ma ostatecznie dostarczać realne usługi lecznicze a nie jedynie zbieranie danych i tele-porady. Nie da się tutaj czegokolwiek rozstrzygnąć jednak zbyt wiele mamy tu zbiegów okoliczności. Jedno jest pewne, ludzkość stała się pod pozorem epidemii częścią globalnego technologicznego eksperymentu.

 

Jak dalece są zaawansowane nano-bronie: